Reference
PÉČE O PAMÁTKYBIM / PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍNÍZKOENERGETICKÉ DOMYVŠE

Samostatně stojící objekt stájí Paddock se nachází na pastvinách jižně od kladrubského areálu. Je vybudován na takřka čtvercovém půdorysu, trojtraktově dělen v severojižním směru, uvnitř budou obnoveny čtyři symetrické stáje dělené chodbou. Nevelký stájový objekt byl podle historických zpráv postaven na pastvině za zámeckým parkem během r. 1865 pro oddělené ustájení anglických plnokrevníků. Do krajinného prostředí pastvin za zámeckým parkem byl objekt citlivě zapojen výsadbou vzrostlé zeleně. 

V areálu hřebčína se nachází několik stodol, které se i historicky využívali k ukládání sena. Pravděpodobně ještě před začátkem světové války byly vystavěny stodoly na Josefově a na Miláčku. Nejzachovalejší je stodola na Miláčku, jihozápadně od zámku hřebčína a slouží jako vzor pro obnovu ostatních stodol. Objekt je oplocen dřevěným plaňkovým plotem a lemován vzrostlými stromy. Stodola v Josefově vyhořela a dnes je na zarostlém pozemku pouze navezená suť a částečná torza některých kamenných sloupů vyhořelé stodoly. Přibližně v 50. až 60. letech byla zbořena pilířová stodola na pastvině západně od kladrubského areálu a na jejím místě byla vybudována typová ocelová kůlna. U stodoly na Františkově byl v této době původní dřevěný krov nahrazen typovými železobetonovými prefabrikáty se střechou nízkého sklonu. Všechny tyto stodoly se mají obnovit do původní podoby. 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies OK