Služby


Credo BIM – Projektové řízení

Ateliér se soustředí zejména na zprostředkování komplexních služeb klientovi, od spolupráce při developerské činnosti, zaměření, zpracování studie proveditelnosti projektu a ekonomické rozvahy, přes projekční práce až po poradenství, řešení poruch, zpracování posudků a ve vybraných případech zajišťujeme i provádění daných staveb.

Flexibilita a široké spectrum možností ateliéru jsou postaveny na fungující struktuře, která se opírá o zkušený tým lidí pracujících v jednotlivých odděleních projekce, technického zařízení budov, modelů a projektového řízení. 

Naše společnost se již více než 12 let zabývá systematizování projekce zejména s ohledem na specifika památkových staveb. Vzhledem k nástroji ArchiCAD pro nás již delší dobu byla přirozená práce ve 3D, systém indexování a přiřazování informací k virtuálním stavebním objektům. Před více než 4 lety jsme přistoupili k přebírání a zavádění mezinárodního standardu BIM – Building Information Management, práci s IFC formátem a vývoji pracovních postupů tohoto moderního nástroje ve stavebnictví. 

Naše společnost je svázána s řadou externích kanceláří a systém BIM je tak uplatňován zcela plnohodnotně v celém rozsahu projektové přípravy a jako developeři implementujeme tento systém do celého života stavby. 

Snažíme se také přesvědčit partnery a zadavatele veřejného sektoru o výhodnosti a vysoké efektivitě BIM jako nástroje přípravy, výstavby, sledování a optimalizace stavby během celéo cyklu jejího života.


Credo Péče o památky

Jednou ze základních specializací ateliéru je obnova památek a rekonstrukce historických objektů. Náš mladý, ale zkušený tým lidí se specializuje nejen na precizní zpracování projektové dokumentace šité na míru danému objektu, ale i na samotné projednání s dotčenými orgány státní správy.

Během posledních let jsme díky své pečlivosti a důslednosti dokázali skloubit zájmy památkové péče a investora u náročných rekonstrukcí na celém území ČR. Více najdete v našich referencích.  


Credo Nízkoenergetické budovy

Významný podíl činnosti ateliéru tvoří návrh nízkoenergetických a pasivních staveb.  Díky širokému profesnímu záběru a zkušenostem je náš tým je schopen navrhovat, vyhodnocovat, optimalizovat a kontrolovat energetické parametry staveb od architektonického konceptu přes dokumentaci pro provádění staveb až po dozor při realizaci.

Samozřejmostí je podrobné tepelně technické posouzení a průběžné bilancování ve výpočetních programech s výsledným stanovením třídy energetické náročnosti budovy formou průkazu energetické náročnosti.

Profesionální tvorba a správa webových aplikací - Netclick s. r. o.